De eisen zijn afhankelijk van: 

  • de bestemming van het gebouw (wonen, kantoor, sport, industrie, ...).
  • de aard van de werken (nieuwbouw, verbouwing, functiewijziging, …).

 

Het Energieprestatiebesluit legt 3 soorten eisen op:

1. Strengere thermische isolatie-eisen (maximaal K-peil en U-waarden)

Het K-peil heeft betrekking op de isolatiewaarde van het gebouw in zijn geheel. Hoe lager de K-waarde, hoe minder warmteverliezen. De U-waarde heeft betrekking op bepaalde onderdelen van het gebouw (vb. vloeren, wanden, …).
Voor de maximale U-waarde/minimale R-waarde van de aparte onderdelen van een woning: klik hier

2. Maximaal E-peil (energieprestatie-eis)

De energieprestatie van een gebouw drukt uit hoe een gebouw presteert op vlak van energieverbruik. Het energieverbruik van een gebouw hangt af van: 

  • de warmteverliezen (isolatie, beglazing,…).
  • de ventilatieverliezen (ventilatie kan warmteverliezen met zich mee brengen) de interne warmte- en zonnewinsten (vb. ramen aan de zuidkant). 
  • het rendement van de verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie.
  • het rendement van de koelinstallatie, de verlichtingsinstallatie, eventuele zonne-energiesystemen. 

Op basis van al deze aspecten wordt volgens een bepaalde berekeningsmodule door de architect een E-peil berekend. Dit E-peil is een globale, gemiddelde waarde. Dat impliceert dus dat slechte punten voor één aspect gecompenseerd worden door goede punten op een ander aspect. Met andere woorden: ook met een CV-ketel met een zeer laag rendement kan je nog onder het maximale E-peil blijven op voorwaarde dat je die minpunten op andere terreinen compenseert.

 3. Binnenklimaateisen 

Deze vertalen zich vooral in minimale ventilatievoorzieningen en het beperken van het risico op oververhitting 's zomers in woongebouwen. Op die manier wordt een gezonde binnenluchtkwaliteit gewaarborgd. 

 

Overzicht van de eisen voor nieuwe gebouwen

De EPB-eisen verschillen in België van gewest tot gewest. In functie van de aard van het gebouw zijn dit de concrete EPB-eisen voor nieuwe gebouwen.

 

EPB-eisen in Vlaanderen:

  Woongebouwen Kantoren en scholen Andere specefieke bestemmingen Industiële gebouwen
Thermische isolatie

K45 en Umax
+ inrekenen bouwknopen
K40 vanaf 2012

K45 en Umax

K40 vanaf 2012

K45 en Umax

K40 vanaf 2012

K55 of Umax 

K40 vanaf 2012

Binnenklimaat Residentiële ventilatie en beperking risico op oververhitting

Niet-residentiële ventilatie

Niet-residentiële ventilatie

Niet-residentiële ventilatie

Energieprestatie E80

E70 vanaf 2012
E60 vanaf 2014

E100

E70 vanaf 2012
E60 vanaf 2014

/

/

 

EPB-eisen Wallonië:

  Woongebouwen Kantoren en scholen Andere specefieke bestemmingen Industiële gebouwen
Thermische isolatie

K45 en Umax
K40 vanaf 2012

K45 en Umax

K45 en Umax K55 of Umax 

 

Binnenklimaat Residentiële ventilatie en beperking risico op oververhitting

Niet-residentiële ventilatie

Niet-residentiële ventilatie

/

Energieprestatie

E100
E80 vanaf 9/2011
E60 vanaf 2012

E100
E80 vanaf 9/2011

/

/

 

EPB-eisen Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  Woongebouwen Kantoren en scholen Andere specefieke bestemmingen Industiële gebouwen
Thermische isolatie

K40 en Umax

K45 en Umax K45 en Umax

 

/
Binnenklimaat Residentiële ventilatie en beperking risico op oververhitting

Niet-residentiële ventilatie

Niet-residentiële ventilatie

/

Energieprestatie

E90
E70 vanaf 7/2011
E60 vanaf 2012

E90
E75 vanaf 7/2011

/

/