REG-premieaanvraag
Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw:

 

 

Vervanging enkel glas door hoogrendementsglas met U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K

geplaatst door aannemer

12 euro/m2
- max. 300 euro

 

 

Vervanging enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas met U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K

geplaatst door aannemer

15 euro/m2

- max. 375 euro

 

 

 

 

Netbeheerder Eandis - premie voor superisolerende beglazing (factuur 2011)

 

Beschrijving

Wanneer u superisolerende beglazing plaatst, kan u van de netbeheerder een premie bekomen. Deze premie geldt niet voor veranda's. 

 

Aanvraagvoorwaarden

 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/leveringsbon) van de hoogrendementsbeglazing met vermelding van merk, type, aantal m² en U-waarde.
 • De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum tussen 01/01/2011 en 31/12/2011.
 • Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor ‘Passiefhuisstandaard’.
 • Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden door een geregistreerd aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een geregistreerd aannemer, dat vermeldt of het gaat over het plaatsen van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van dubbel glas of enkel glas in een bestaande woning of appartement (aangesloten op het distributienet elektriciteit vóór 01/01/2006). Opgelet : indien een verbouwing onderhevig is aan de EPBregelgeving, dan beschouwen we ze als een nieuwbouw.
 • De premie is niet van toepassing voor een veranda. Onder veranda verstaat men een ruimte die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning.
 • De U-waarde van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan 1,3 W/m2K, berekend volgens NBN B62-002. De warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde bepaalt in welke mate de warmte verloren gaat via de beglazing. Hoe lager deze waarde, hoe minder warmteverlies door het glas.
 • Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking voor de premie indien de U-waarde niet groter is dan 1,3 W/m2K. 

 

Toekenningsvoorwaarden

Hoe een premie aanvragen? Stuur of fax deze premieaanvraag samen met een kopie van de factuur van de superisolerende beglazing naar de Eandis REG-dienst
Afhandeling premie

 • De REG-dienst van Eandis verwerkt de aanvraag. 
 • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. 
 • Indien de premie niet kan worden uitbetaald, melden wij schriftelijk de reden waarom de aanvraag werd geweigerd 

Premiebedrag

 • De premie voor de vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsbeglazing is 10 euro/m2.
 • Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW.
 • Voor beschermde afnemers(*) wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest ‘beschermde afnemer’ bij de premieaanvraag te voegen. 

  Meer info over wie beschermde afnemer is, vindt u in het aanvraagformulier in bijlage en op www.eandis.be.